Skapa tariff

Skapa tariff

På denna sida

Skapa ny tariff (1)

Skapar en ny „tom“ tariff. Alla inställningar och artiklar måste fortfarande ställas in eller skapas för tariffen.

Kopiera tariff (2)

Kopierar den valda tarifen med alla inställningar och artiklar. I exemplet tarif „Samtalshantering“. Om du vill skapa liknande tariffer kan du göra det snabbt och enkelt med kopieringsfunktionen. Du kan ge den kopierade tarifen en egen titel och redigera alla inställningar och artiklar i nästa steg.

Ta bort tariff (3)

Tar bort den valda tariffen. Den här funktionen är endast tillgänglig om tariffen inte har beställts av en klient.

Ställ in ordning (4)

Ställer in ordningen för tariffer för en modul på modulens beställningssida. Om du till exempel vill erbjuda en specifik tariff högst upp i urvalslistan kan du ställa in det här.

Visa kontrakt (5)

Visar en lista över alla klienter som för närvarande har eller tidigare har bokat den valda tariffen.

Aktiva bokningar (6)

Visar antalet för närvarande aktiva kontrakt för en tariff.